Neurofeedback samt Akupunktur

Neurofeedback er træning og Akupunktur er en skadesbehandling mulighed.
 
 
Neurofeedback er:
En metode til at træne et af de vigtigste organer vi har, nemlig hjernen
Det vi træner er hjernens evne til selvregulering af det, der hedder ”arousal”, altså niveauet af ”vågenhed”. Ved træningen aktiveres de dele af hjernen, der arbejder for langsomt og de dele, der arbejder for hurtigt, dæmpes. Med Neurofeedback udnyttes muligheden for at træne hjernens ubevidste del gennem feedback baseret på målinger fra hovedets over-flade.
Neurofeedback kaldes også EEG Træning.
I 40 år har Neurofeedback været brugt til træning af hjernen. Gennem årene er metoden udviklet ganske betydeligt og i dag findes meget højtudviklet udstyr, der gør brug af den nyeste teknologi.
Det er det udstyr der bruges hos Skibhus Kropspleje.

Hvordan foregår træningen
Træningen foregår ved, at 4 elektroder fastgøres på hovedbunden. Disse elektroder modtager (sender ikke) impulser fra hjernen, som via en forstærker overføres til en computer.
Herfra vises på skærmen, (via et computerspil eller ved afspilning af film) et spejlbillede af hjernens aktivitet.
Hjernen forstår dette spejlbillede på det ubevidste plan og vil helt automatisk korrigere for eventuelle uhensigtsmæssigheder.
Dette sker på samme måde som når man, på gaden spejler sig i et butiksvindue og korrigerer sin holdning eller sin påklædning for at fremstå som den bedste udgave af sig selv.
En træningssession varer ca 1/2 time. Du skal dog afsætte ca. 1 time til hver træning, så der er tid til at tale om, hvordan det går både før og efter træningen.
For at målrette træningen startes forløbet med en samtale. Her udfyldes et spørgeskema om, hvordan den enkeltes udfordringer opleves og derfra sammensættes et træningsforløb med Neurofeedback, der passer til den enkelte.

Hvor lang tid varer et træningsforløb
Der er stor forskel på hvor lang tid der går, før den enkelte mærker forandring. Det afhænger i høj grad af hvor store belastninger, der er tale om. Når den enkelte oplever en begyndende forandring, er det vigtigt at forandringen stabiliseres gennem fortsat træning.
Det kræver lidt tålmodighed, og det giver ikke mening at starte et træningsforløb, uden at der er den bedste mulighed for, at der opnås en mærkbar effekt.
Det kræver minimum 20 træninger.
Hvor der er tale om alvorlige og indgribende belastninger, vil det ofte være nødvendigt med flere træninger for at stabilisere forandringen.
For at opnå den ønskede effekt er det nødvendigt at træne flere gange om ugen de første uger. Herefter er det individuelt hvor ofte der trænes.

Hvad kan der opnås med Neurofeedback
Mange psykiske og fysiske tilstande har udgangspunkt i hjernens funktion.
Med Neurofeedback kan symptomerne på en del belastninger mindskes betydeligt. Der er påvist gode resultater i forhold til bl.a. søvnproblemer, dårlig koncentration og indlæring, stress, angst, depression, misbrug, migræne, udviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme, PTSD og Aspergers m.m.
Eftersom det er hjernen vi træner, og træningen altid tager sit udgangspunkt i den aktuelle hjerne giver det god mening også at anvende Neurofeedback ifb med Peak Performance.
Verden over anvender Erhvervsleder, sportsfolk, musikere m.m Neurofeedback for den bedste præstation.
 
Kontakt klinikken for nærmere information og priser.
 
 
 
Hvad er akupunktur?

Akupunktur har historisk sine rødder i kinesisk og taoistisk naturfilosofi og er her forklaret ud fra principperne om yin og yang. Ved at stimulere akupunkturpunkter forskellige steder på kroppen kan man ud fra denne teori finde frem til og genoprette energiubalancer i livsenergien Qi. Klassisk akupunktur anses af mange som en behandlingsmetode, som kan helbrede en lang række symptomer og sygdomme.
Tidens udvikling og videnskabelige fremskridt har dog medført et nyt syn på, hvornår akupunktur kan anvendes til at behandle lidelser og sygdomme. 

Hvordan virker akupunktur?

Behandlingen foregår ved, at man stikker tynde nåle ind i hud og muskler. Her stimulerer nålene nerverne. Dette kan resultere i lokal øget blodgennemstrømning, og at man udskiller smertedæmpende hormoner. Endelig kan nålebehandlingen påvirke den mentale oplevelse af symptomer og smerter. Virkningen er langsomt indsættende. Man skal derfor behandles 5-10 gange, inden der er effekt.

Hvilke tilstande kan behandles med akupunktur?

Man anvender primært akupunktur til at behandle veldefinerede smertetilstande i muskler og led, migræne og spændingshovedpine samt sportsskader. Man kan også anvende akupunktur til at forsøge at lindre kvalme i forbindelse med graviditet, samt kvalme, hedeture og andre gener relateret til kræft. 

Hvordan foregår behandlingen med akupunktur?

Akupunkturpunkter eller trykfølsomme punkter, som er relateret til de symptomgivende områder, behandles med tynde nåle. Nålene stikkes enten nogle få millimeter ind i huden, eller op til nogle centimeter ind i musklerne. Behandlingen bør ikke gøre ondt. Den føles normalt som en let ømhed, trykkende eller sovende fornemmelse. Man anvender som regel 6-12 nåle, og behandlingen varer ca. 25-30 minutter. Efter 2-3 uger, svarende til 6 behandlinger, kan de positive effekter vise sig; symptomerne lindres, bevægelighed og nattesøvn bedres, og man har færre smerter.

Hvilke risici er der ved behandling med akupunktur?

Der kan være bivirkninger ved behandling med akupunktur. Eksempelvis vil ca. 50 % af dem, som modtager akupunktur, føle sig trætte og få en kortvarig opblussen af symptomerne efter behandlingen. Man kan desuden få mindre blødninger ved indstiksstedet. I sjældne tilfælde kan man kortvarigt besvime. 
Behandling med akupunktur bør derfor undgås, eller anvendes med omtanke i følgende situationer:

• Hvis man har angst for nåle (nålefobi)
• Ved kronisk hævelse efter operation eller strålebehandling (lymfødem)
• Ved blødersygdom eller brug af blodfortyndende medicin
• Ved infektion eller inflammation efter operation
• Ved øget eller manglende smertefølsomhed i forbindelse med nerveskader
• Ved uklar eller manglende viden om årsagen til smerter eller symptomer
Skibhus - Kropspleje.dk | CVR: 34693331 | Carl Lundsvej 9, 5000 Odense C - Danmark | Tlf.: +45 29 602 292 | skibhuskropspleje@sport.dk